fbpx

8 อาการบ่งบอก ว่าลูกต้องตรวจสายตา

เพราะการมองเห็นจะเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ การสังเกต และตรวจหาความผิดปกติของสายตาในเด็กตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหา และป้องกันการเกิดความเสียหาย ที่อาจกลายเป็นความเสียหายถาวรต่อดวงตาได้ค่ะ โดยมีข้อแนะนำทางการแพทย์ ว่าเด็กควรได้รับการตรวจตาตั้งแต่เล็ก โดยควรเริ่มต้นตรวจก่อนอายุ 3 ปีอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อประเมินสุขภาพตา หรือเข้าตรวจเร็วกว่านั้น หากพบว่าสายตามีความผิดปกติเช่น
1. มีอาการเคืองตา, ตาแดง, แสบตา, มีขี้ตาสีขุ่น ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อของดวงตา
2. มีน้ำตาไหลอยู่ตลอด อาจเกิดจากท่อน้ำตาอุดตัน จึงมีน้ำตาไหลอยู่ตลอด และอาจนำไปสู่การติดเชื้อได้
3. มีฝ้าหรือจุดขาวบริเวณดวงตา อาจเกิดจากต้อกระจกที่เป็นแต่กำเนิด หรือเกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งในดวงตา
4. สู้แสงไม่ได้, ปวดตาบ่อยๆ เป็นอาการที่เกิดได้จากโรคต้อหินในเด็ก
5. หนังตาตกจนบดบังการมองเห็น สังเกตได้จากการที่เด็กต้องเลิกคิ้ว หรือเงยหน้ามองสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถผ่าตัดแก้ไขได้
6. ตาดำสั่นอยู่ตลอดเวลา เป็นอาการบ่งชี้ถึงความผิดปกติในสมอง
7. ตาเหล่หรือเข อาจเกิดได้จากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือความผิดปกติในสมอง ซึ่งมีผลต่อการมองเห็น
8. มีปัญหาในการมองเห็น มองใกล้/มองไกลไม่ชัด/ ชอบเอียงคอมองสิ่งของ เกิดได้จากปัญหาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น / สายตายาว/ สายตาเอียง)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า อาการผิดปกติบางอาการนั้นอาจสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาสายตาที่เด็กๆอาจไม่รู้ตัวว่าภาวะนั้นๆเป็นความผิดปกติ และปรับตัวกับปัญหานั้นๆไปจนกลายเป็นความเคยชิน ซึ่งหากปล่อยไว้นานๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวรได้ ดังนั้น นอกจากการสังเกตความผิดปกติของดวงตาด้วยตนเองแล้ว การพาเด็กเข้าตรวจตาจากแพทย์เป็นระยะๆ จึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อคัดกรองปัญหาของตาให้พบในระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ