fbpx

ดูตาอย่างไร? ให้เข้าใจลูก

เพราะสายตาจะคอยบ่งบอกถึงความในใจอยู่เงียบๆ คุณพ่อคุณแม่จึงไม่รู้สึกถึงความสำคัญ แต่ความจริงแล้ว ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอ่านข้อความที่ส่งผ่านแววตา ก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการเข้าใจเด็กๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพูดคุยสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม และเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นได้ และสัญญาณต่างๆที่ดวงตาใช้ในการถ่ายทอดความรู้สึก ก็มีตัวอย่างดังนี้
1. การปิดบังดวงตา ว่ากันว่าคนที่กำลังไม่พอใจ ไม่ชอบใจ หรือไม่เห็นด้วย มักจะเอามือขึ้นมาปิดบังดวงตา เช่น เอามือมาขยี้ตา หรือกุมหน้าผาก เพราะไม่อยากเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นเอง
2. การกระพริบตา การกระพริบตาถี่กว่าปกติอาจจะบ่งบอกถึงความเครียด ความกังวล (และพบได้บ่อยในคนที่กำลังโกหก) ส่วนคนที่กระพริบตาต่อเนื่องนานๆ อาจเกิดจากเขากำลังหมดความสนใจ หรือกำลังง่วงอยู่ก็เป็นได้
3. การขยายของรูม่านตา รูม่านตาที่ขยายบ่งบอกถึงความสนใจที่มีให้อีกฝ่าย และยังหมายถึงความรักใคร่
4. การหรี่ตามอง ตาที่หรี่เล็กลง หรือเหล่ตามอง อาจบ่งบอกถึงความไม่ชอบใจ หรือความระแวงสงสัย
5. การสบตา การสบตาแสดงความสนใจในตัวผู้สนทนา ในขณะที่คนที่หลบตาลงต่ำแสดงถึงความไม่มั่นใจ วิตกกังวล หรืออยากหลบเลี่ยงบทสนทนา
6. การกลอกตาขึ้นบน การกลอกตาขึ้นบนแสดงถึงความไม่เห็นด้วย หรือความหงุดหงิด
7. การมองไปทางอื่น สายตาที่เหม่อลอย มองไปทางอื่น ก็บ่งบอกว่าคนๆนั้นกำลังใจลอยและหมดความสนใจกับสิ่งที่อยู่หน้า
8. ตาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สายตาที่ลอกแลกอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคง หรือกำลังคิดหนักกับอะไรบางอย่าง
การสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของดวงตา ประกอบกับการสังเกตสีหน้า ท่าทาง และคำพูด จะช่วยให้เราได้มองเห็นและใส่ใจกับคนรอบข้างมากขึ้น ซึ่งก็สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการทำความเข้าใจลูก และสามารถสอนทักษะการสังเกตนี้ให้กับเขาได้อีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ