fbpx

ทักษะการมองเห็น ส่งเสริมการเรียนรู้

กล่าวกันว่า..ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว กว่า 80% นั้น เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการมองเห็นค่ะ
ดังนั้น สายตาจึงเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก การมองเห็นของเด็กจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ จากแรกเกิดที่ยังมองเห็นได้เพียงลางๆ ภาพที่เห็นก็จะชัดขึ้นเมื่ออายุได้ 6 เดือน และการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลูกตาก็จะดีขึ้นเมื่ออายุครบปี และด้วยการมองเห็นที่ดีขึ้น ก็ถึงเวลาที่จะเปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้กันแล้วค่ะนั่นก็เพราะว่าเด็กๆใช้การมองเห็นเป็นตัวนำทาง เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
1. ทำความรู้จักสิ่งใหม่ๆ (visual perception) 
(visual perception) ทั้งสิ่งของ ผู้คน และตัวอักษร ให้เด็กๆ ได้รู้จัก จดจำ และแปลผลในสิ่งที่เห็น ซึ่งข้อนี้สำคัญมากทั้งในแง่การเรียนรู้ชีวิตประจำวัน และในแง่พื้นฐานของการเรียนเขียนอ่าน
2. ฝึกการทำงานประสานกันของตา มือ และร่างกายส่วนต่างๆ (visually guided eye-hand-body coordination) 
เพื่อการวิ่ง เดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหวอื่นๆ
3. ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (fine motor skills) 
ซึ่งก็เป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดในอนาคต
ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมทักษะการมองเห็นของเด็กได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ
•   เปิดโอกาสให้เด็กพบเห็นสิ่งต่างๆที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องสีสัน รูปทรง วัสดุ และการใช้งาน
•   ใช้หนังสือและรูปภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ และชักชวนเด็กให้หัดขีดเขียน วาดภาพไปด้วยกัน
•   เล่นเกมทดสอบความจำง่ายๆจากภาพที่เห็น และฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต
•   ส่งเสริมการเล่นที่ต้องใช้สายตาและกล้ามเนื้อทำงานร่วมกัน เช่น ต่อบล็อก โยนรับลูกบอล
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความจริงแล้วเราเสริมทักษะให้เด็กๆได้ตลอดเวลา จากการเล่นและกิจกรรมที่ครอบครัวทำร่วมกันค่ะ ดังนั้นอย่าพลาดที่จะสร้างทุกโอกาสให้เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้สนุกกับการเรียนรู้นะคะ เพราะในสายตาของเด็กที่กำลังมองโลกใบใหญ่ใบนี้ ทุกๆก้าวของการเรียนรู้อาจจะสำคัญกว่าที่เราคิดค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ