fbpx

อาหารสมองของลูกยุคดิจิตอล

ลูกสมองดี พัฒนาการสมวัยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องการ “ช่วงเวลาทอง” ของการพัฒนาสมองของลูก คือ 3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นเวลาที่สมองมีอัตราการเจริญเติบโต และมีการเชื่อมโยงของเซลล์สมองมากที่สุด ช่วงเวลานี้คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมองลูกน้อยในทุกมิติ โดยการเติมอาหารสมองทั้งในเรื่องของสารอาหาร และการเลี้ยงดูที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
1. สารอาหาร เด็กต้องการอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนทั้ง 3 มื้อหลัก และเสริมด้วยนมอย่างน้อยวันละ 2 – 3 แก้ว สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของสมอง ได้แก่
 โปรตีน จำเป็นต่อการเพิ่มปริมาณเซลล์สมอง และสร้างสารสื่อประสาทซึ่งช่วยในการทำงานของสมอง แหล่งโปรตีนที่ดีสำหรับลูก ได้แก่ นม เนื้อปลา ไข่ ถั่ว เต้าหู้ ฯลฯ การขาดโปรตีนโดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรกจะทำให้สมองมีขนาดเล็กกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสติปัญญาของลูกในระยะยาว
 โอเมก้า 3 และ 6 กรดไขมันจำเป็นที่พบมากบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์สมองมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาท และสายตาในวัยเด็กส่งผลดีต่อการเรียนรู้ ความจำ และการมองเห็น โอเมก้า 3 พบมากในถั่ววอลนัท ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอล ปลากะพงขาว ปลาช่อน ฯลฯ ส่วนโอเมก้า 6 พบมากในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน ฯลฯ
•  ดีเอชเอ กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สมอง และจอประสาทตามีความสำคัญต่อการมองเห็น และการทำงานของสมอง ดีเอชเอพบทั้งในปลาทะเล และปลาน้ำจืด ควรจัดเมนูปลาให้ลูกอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 มื้อ
•  เหล็ก องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เด็กที่ขาดธาตุเหล็กจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาด้อยกว่าปกติ เหล็กพบมากในเนื้อสัตว์ ตับ ไข่แดง ผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้า ผักโขม ร่างกายจะนำธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ไปใช้ได้ดีกว่าจากพืช
•  วิตามินบี 12 จำเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์ และมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาท และสมอง แหล่งของวิตามินบี 12 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม สาหร่าย ฯลฯ
 ไอโอดีน ส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต การพัฒนาของร่างกาย และสมอง ไอโอดีนพบในเกลือ อาหารทะล ฯลฯ

2. การเลี้ยงดู สมองเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องได้รับการกระตุ้นจากการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเพื่อให้เซลล์สมองเกิดการเชื่อมโยง คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอาหารตา โดยเลือกของเล่นตามวัย หนังสือ หรือสื่อดิจิตอลเพื่อให้ลูกได้เก็บเกี่ยวข้อมูล เกิดกระบวนการคิด และจินตนาการ พร้อมทั้งการพาลูกออกไปพบสิ่งใหม่ๆ นอกบ้าน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงครบทุกมิติ

“อยากเห็นลูกเรียนรู้ฉลาดสมวัย ต้องเริ่มที่การให้อาหารสมอง”

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ