fbpx

สอนลูกอย่างไร ให้เป็นคนช่างสังเกต

การสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งแม้ว่าความช่างสังเกตอาจจะไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวเด็กทุกคน แต่ก็เป็นทักษะที่สามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้ โดยการฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็กทำได้หลายวิธี ผ่านกิจกรรมการเล่น ดังนี้
1. นำเด็กออกสำรวจ
ฝึกฝนทักษะการสังเกตโดยการพาเขาไปพบกับสิ่งต่างๆที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ที่ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน เช่น ชวนให้เขาไปเห็นการใช้ชีวิตของสัตว์ที่เขาชอบ หรือชวนให้เขาไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยจุดที่สำคัญก็คือ ผู้ใหญ่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการช่างสังเกต และคอยชี้ชวนให้เขาได้มองตาม
2. เกมจดจำลักษณะของสิ่งของ/รูปภาพ
เป็นเกมที่ต้องอาศัยทั้งการสังเกตและจดจำ โดยการนำสิ่งของหรือรูปภาพมาเล่นเป็นเกม ให้เวลาเด็กมองและสังเกตรายละเอียด ก่อนที่จะเก็บของชิ้นนั้นไปแล้วตั้งคำถามที่เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของนั้นๆ
3. เกมจับผิดภาพ
มองหาสิ่งผิดปกติที่อยู่ในภาพ หรือมองหาจุดที่แตกต่างกันของภาพสองภาพที่เกือบจะเหมือนกัน เป็นเกมสำหรับเด็กที่หาได้ไม่ยาก ฝึกการสังเกตและเปรียบเทียบได้ดี แล้วยังเพิ่มการแข่งขันจับเวลาที่สนุกสนานได้
4. เกมมองหาองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพ
เกมชนิดนี้เองก็หาซื้อได้ไม่ยาก (ประเภทที่ตั้งใจใส่รูปตัวการ์ตูนลงไปซ่อนในภาพตามจุดต่างๆ) หรือคุณผู้ปกครองอาจจะปรับเอาภาพในหนังสือหรือนิตยสารที่มีองค์ประกอบในภาพเยอะๆมาใช้ แล้วเล่มเกมให้เด็กมองหาสิ่งของที่เราต้องการแทนก็ได้เช่นกัน
5. เกมตามหาสิ่งของที่ซ่อนตามที่ต่างๆ
เราอาจชวนให้เด็กเล่นเกมที่คล้ายกับการออกสำรวจและหาสมบัติ โดยการนำสิ่งของออกไปซ่อนตามจุดต่างๆ ก่อนจะให้คำใบ้และส่งเด็กออกไปตามหา วิธีเช่นนี้นอกจากช่วยในการเรียนรู้แล้วยังสนุกและจูงใจเด็กได้ดีอีกด้วย
6. ฝึกงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความละเอียด
หากเด็กชอบทำงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะ งานที่ต้องใช้ความประณีตเช่นนี้จะช่วยสอนให้เด็กรู้จักสังเกตและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้งานออกมาสำเร็จและสวยงาม

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ