ช่วยลูกให้เรียนดีด้วยวิธี “ใช้ภาพจำ” ความจริงแล้วเทคนิคการเรียนให้ได้ดีมีเยอะมากค่ะ ซึ่งเด็กแต่ละคนก็อาจจะเหมาะกับวิธีต่างๆกันไป แต่จากการศึกษาที่ผ่านๆมา นักวิชาการพบว่า เด็กส่วนใหญ่นั้นเป็น “Visual Learner” หรือคนที่เรียนรู้ผ่านการมองภาพเป็นหลัก และทำความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้มองเห็นเนื้อหา รูปภาพ หรือแผนภูมิที่ช่วยอธิบาย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถอาศัยจุดนี้ มา ช่วยเสริมให้เด็กเรียนได้ดีขึ้น ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ
1. หาสื่อการสอนประเภทรูปภาพ โปสเตอร์ หรือวิดิโอ ที่ดึงดูดใจมาประกอบการเรียนรู้
 
2. สอนให้เด็กรู้จักการขีดเส้น เน้นคำ และใช้สีสันต่างๆมาช่วยแต่งเติม
 
3. สอนให้เด็กบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมาเป็นภาพ
 
4. สอนการวาดแผนภูมิ หรือ mind map แบบง่ายๆ (ในข้อนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะยากเกินไปสำหรับเด็กเล็กนะคะ เพราะแม้ในเด็กที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง เราก็สามารถสอนการเขียน mind map แบบง่ายๆได้ โดยอาศัยภาพวาดเป็นหลักค่ะ)
เพราะสายตากับสมองนั้นทำงานร่วมกัน การมองเห็นภาพจะช่วยให้เด็กจดจำเรื่องนั้นๆได้ดี และการได้บันทึกสิ่งต่างๆ เป็นภาพวาดหรือ mind map ด้วยตัวเอง เด็กๆก็จะได้ใช้พลังความคิดและจินตนาการ เพื่อประมวลผลเรื่องที่เรียนออกมาเป็นข้อสรุปและภาพจำในแบบของตัวเองค่ะ