fbpx

เลือกสีที่ใช่ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

คุณแม่คงเคยได้ยินเรื่องการใช้สีเพื่อส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนึกของคนเราได้ เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมักใช้สีแดงหรือเหลืองเพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร เป็นต้น เพราะ 80% ของการเรียนรู้เกิดจากการรับรู้ผ่านการมองเห็น งานวิจัยพบว่าการใช้สีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้จาก 55% เป็น 78% เลยทีเดียว
สีแดง
ช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้รู้สึกมีพลัง ตื่นเต้น สามารถช่วยกระตุ้นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง หรือเด็กที่นิ่งๆ ให้มีชิวิตชีวามากขึ้น ช่วยเพิ่มสมาธิ ความจดจ่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ สีแดงเหมาะกับกิจกรรมที่เน้นรายละเอียด การจดจำข้อมูล ตัวเลข ทักษะที่ต้องการความละเอียด รอบคอบ
สีเหลือง
ช่วยให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง สนุก มีความสุข ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เป็นสีที่ดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสีอื่นๆ ในต่างประเทศจึงกำหนดให้รถโรงเรียนเป็นสีเหลืองเพื่อให้รถอื่นๆ สังเกตเห็นง่าย เกิดความปลอดภัย สีเหลืองช่วยกระตุ้นทักษะการสื่อสาร การจดจำ
สีส้ม
ใช้กระตุ้นความคิด วิเคราะห์ ความจำ สร้างความตื่นตัว กระตุ้นให้ทำกิจกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นอกจากนี้ สีส้มยังช่วยให้อยากอาหารได้อีกด้วย
สีฟ้า
ทำให้เกิดภาวะสงบ รู้สึกอิสระ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เหมาะกับกิจกรรมการสำรวจ การใช้จินตนาการ หรือใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อสื่อถึงการสุขภาพทีดี สีฟ้าเข้ม หรือสีน้ำเงินทำให้เกิดความรู้สึกจริงจัง หดหู่ หรือเศร้าได้
สีเขียว
ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ ชีวิต สุขภาพ ความสมดุล สงบ ช่วยคลายความโกรธ ลดความเครียด สามารถสื่อถึงความอดทนได้ และเป็นสีที่ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย สีเขียวช่วยให้ผ่อนคลายประสาทตาได้ เหมาะกับบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะคอมพิวเตอร์
หากคุณแม่สามารถนำเทคนิคการเลือกสีมาใช้กับลูกน้อย เช่น ใช้ตกแต่งห้อง หรือเลือกอุปกรณ์ ของเล่น หนังสือที่มีสีสันต่างๆ ได้เหมาะกับรูปแบบของกิจกรรม ก็จะช่วยกระตุ้นสมอง เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของลูกได้เป็นพิเศษนะคะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ