fbpx

ผิดปกติหรือไม่ ถ้าตาลูกรักชอบดิ้นตอนนอน

การนอนหลับเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการและอารมณ์สำหรับวัยเด็กไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้ ลูกรักของแม่ๆหลายคนอาจจะมีอาการนอนยาก ไม่อยากนอนเพราะห่วงเล่น พอนอนทีก็เห็นลูกดุ๊กดิ๊ก ตายังเคลื่อนไหวไปมา แถมยังตื่นง่ายอีก       แล้วการนอนหลับแบบนี้จะนอนได้เต็มที่ไหมนะ  บ้านไหนเรามาทำความเข้าใจวงจรการนอนหลับ โดยในแต่ละรอบจะประกอบด้วย 2 ช่วงการนอน ดังนี้เลยค่ะ
1. ช่วงการนอนหลับแบบ NREM (Non-Rapid Eye Movement sleep)
เป็นช่วงตั้งแต่การเริ่มหลับไปสู่การหลับลึก สมองส่วนความทรงจำระยะสั้นจะทำงาน และเมื่อเข้าสู่การหลับลึก ร่างกายลูกนิ่ง ดวงตาหลับสนิท หายใจสม่ำเสมอ เป็นช่วงที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนมากที่สุด ได้ชาร์ตพลังงานเต็มที่ โกรทฮอร์โมนจะมีการหลั่งในระยะนี้ เพื่อพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโต เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ
2. ช่วงการนอนหลับแบบ REM (Rapid Eye Movement sleep) 
ช่วงที่มีความฝันเกิดขึ้น จึงอาจเรียกว่า ช่วงหลับฝัน การนอนหลับในช่วงนี้จะสมองจะยังคงทำงานคล้ายกับตอนตื่น สมองจะมีกระบวนการที่จะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามาตลอดทั้งวัน มีการประมวลผล และจัดระเบียบ ทำให้เกิดเป็นความทรงจำของชีวิต คุณแม่อาจสังเกตเห็นลูกตากรอกไปมาทั้งยังหลับตาอยู่ หายใจไม่สม่ำเสมอ และจะตื่นง่ายหากมีอะไรรบกวน เมื่อเด็กโตขึ้นการนอนหลับในช่วง REM ลดลงจาก 50% เหลือเพียง 20-30% ของการนอนหลับ การนอนหลับในช่วง REM นี้มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการด้านความทรงจำ การเรียนรู้ถาวร และการสร้างสรรค์จินตนาการของลูก
หากคุณแม่เห็นลูกกรอกตาไปมาระหว่างนอนหลับ ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะเป็นช่วงที่สมองลูกกำลังประมวลผลจากสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน เพียงแค่คุณแม่ช่วยจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลให้ลูกนอนหลับได้ต่อเนื่องมากที่สุด ก็จะเป็นการนอนที่มีปะสิทธิภาพ ส่งผลดีทั้งทางด้านร่างกาย และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของลูกค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ