fbpx

ใช้สายตาพัฒนาสมอง

ดวงตาและสมองมีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกัน จึงไม่น่าแปลกใจว่าสูตรการบริหารสมองหลายๆ เทคนิคจะอาศัยสายตาหรือการมองเห็นเป็นตัวช่วยสำคัญ การบริหารสายตานอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรง ช่วยให้โฟกัสภาพได้ดี ยังสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ด้วย คุณแม่ลองใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทางด้านสายตาที่จะช่วยกระตุ้นสมองของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี
กรอกตาซ้ายขวาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ เพราะมีงานวิจัยพบว่าการกรอกตาไปมาซ้ายขวาสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำได้จริงๆ การกรอกตาไปมาในแนวนอนทำให้สมองทำงาน สมอง 2 ซีกมีการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ซึ่งการสื่อสารกันระหว่างสมอง 2 ซีก ช่วยเรียกข้อมูลความจำจากสิ่งที่เพิ่งได้เห็นมา นึกออก ร้องอ๋อไม่ต้องใช้เวลานานค่ะ
ออกเสียงอ่านหนังสือแน่นอนว่าการอ่านหนังสือ ช่วยเติมข้อมูลให้สมองของลูกน้อย แต่เทคนิคพิเศษที่ช่วยบริหารสมองจากการอ่านหนังสือได้ด้วยก็คือ การอ่านออกเสียงหรือการฟังคุณแม่อ่านหนังสือค่ะ การอ่านออกเสียงหรือการให้คนอื่นอ่านหนังสือให้ฟัง ร่างกายจะเลือกใช้วงจรประสาทที่แตกต่างจากการอ่านหนังสือในใจ จึงเป็นการกระตุ้นสมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนั้นเอง
ปุ๊บปั๊บจำได้การให้ดูรูปภาพในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นเทคนิคที่ใช้ฝึกสมองที่กำลังเป็นที่นิยม คุณแม่สามารถผึกโดยการให้ลูกบอกรายละเอียดของภาพที่ได้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆ 10-30 วินาที ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจําสิ่งที่มองเห็น (Visual memory) เป็นการฝึกฝนความจำระยะสั้นอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับสมองในกระบวนการสร้างความจำระยะยาวหรือความทรงจำถาวร
มองมุมใหม่คุณแม่ลองย้ายตำแหน่งการวางของ ให้ลูกมองหา หรือการวางรูปภาพกลับกลับหัว แล้วให้ลูกทายว่าเป็นรูปอะไร กิจกรรมส่งเสริมการมองในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม จะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางสายตา และความสามารถของสมองในการจัดการกับข้อมูลที่ได้จากการมองเห็นไปบูรณาการร่วมกับประสบการณ์ความจำที่เคยรับรู้มาก่อนเพื่อประมวลผลออกมาเป็นคำตอบ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ