อยากให้ลูกฉลาด (คิด) คุณแม่ต้องไม่พลาด 3 สิ่ง !!
สิ่งหนึ่งในใจของคุณแม่หลายๆคน คงอยากให้ลูกน้อยของเราเป็นเด็กดีที่มีความฉลาด และมีพัฒนาการที่เก่งสมวัย ซึ่งการเริ่มต้นง่ายๆ ที่สามารถช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการฉลาดสมวัย นั้นคือ การสังเกต ซึ่งการสังเกตจะเป็นอย่างไร มีลักษณะและมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ติดตามบทความด้านล่างได้เลยค่ะ ^_^
การช่างสังเกต คือทักษะการคิดที่เริ่มจากการมองเห็น และคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดให้ลูกเป็นเด็กเก่ง ฉลาด รอบคอบ และมีไหวพริบ ข้อมูลที่ได้จากการมอง การสังเกตรายละเอียดสิ่งรอบตัวนอกจากจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย แต่การที่ลูกจะเป็นคนช่างสังเกตได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยค่ะ
1. สังเกตผู้คน
การสังเกตคนรอบข้าง นอกจากจะช่วยฝึกทักษะการสังเกตแล้ว ยังเป็นการปูพื้นฐานความเอาใจใส่ผู้อื่นอีกด้วย เช่น วันไหนที่ลูกได้เจอคนใหม่ๆ เมื่อกลับถึงบ้านลองตั้งคำถาม เกี่ยวกับคนๆ นั้น เช่น วันนี้เพื่อนที่ลูกคุยด้วยชื่ออะไรคะ คุณครูใส่เสื้อสีอะไร เพื่อนเขาชอบกินอะไรคะ เป็นต้น
2. สังเกตสิ่งของ
ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งของที่พบเจอเมื่อออกนอกบ้าน คุณแม่ควรกระตุ้นให้เขาหัดสังเกตสี รูปทรง หรือตัวเลขต่างๆ โดยคุณแม่อาจเป็นคนชี้นำให้เขาดูตาม เช่น เลขบนป้ายทะเบียนรถ ราคาของสินค้า เป็นต้น
3. สังเกตสถานที่
สิ่งที่คุณแม่จะให้ลูกสังเกตจากสถานที่ที่ลูกไปได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ห้องน้ำ สัญลักษณ์ทางหนีไฟ รหัสตำแหน่งที่จอดรถ รถที่จอดข้างๆ สีอะไร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยฝึกให้ลูกช่างสังเกตแล้ว ยังมีประโยชน์ในการใช้ชีวิต และความปลอดภัยกับตัวเขาเองอีกด้วย
หากคุณแม่ฝึกให้ลูกสังเกต  จากสิ่งที่ลูกพบเจอเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเขาให้เป็นคนช่างสังเกตโดยอัตโนมัติในอนาคต ทำให้เขาเห็น และใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นอาจละเลย ข้อมูลเหล่านี้ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางสายตาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด หรือที่เรียกว่า #EyesBrainSync นั้นเองค่ะ