fbpx

อันตรายของแสงแดดที่มีต่อดวงตา

อากาศของประเทศไทยร้อนขึ้นทุกปี และแสงแดดในช่วงฤดูร้อนก็แรงมากๆ ชนิดที่ว่าแค่ออกไปเดินกลางแดดได้ไม่นาน แสงแดดก็จ้าจนรู้สึกแสบและปวดตา

แต่ก็ไม่ใช่แค่ความร้อนจากแสงอาทิตย์เท่านั้นที่เป็นอันตรายกับดวงตาของคนเรา เพราะในแสงแดดนั้นยังมีรังสีอัลตร้าไวโอเลต (หรือที่เรียกกันว่า รังสี UV) ซึ่งเป็นคลื่นรังสีที่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็น แต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมาก รังสี UV ก็จะถูกดูดซับเข้าไปในส่วนต่างๆของดวงตา ทั้งกระจกตา เยื่อบุลูกตา และยังทำอันตรายต่อเลนส์ตาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อันตรายของรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่มีต่อดวงตานั้น จะมีผลต่อดวงตาของเด็กมากกว่าดวงตาของผู้ใหญ่ เนื่องจากดวงตาของเด็กนั้นยังไม่พัฒนาเต็มที่ และมีสารสี (pigment) ที่ช่วยกรองรังสี UV ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ จนมีการศึกษารายงานว่าเด็กจะได้รับรังสี UV เข้าสู่ดวงตาได้มากกว่าผู้ใหญ่มากถึง 3 เท่า

ซึ่งแม้ว่ารังสี UV นั้นจะไม่ได้มีผลให้เกิดโรคของดวงตาในทันที แต่การได้รับรังสีปริมาณมากเป็นเวลานานจะกลายเป็นอันตรายสะสม จนอาจเป็นที่มาของโรคได้มากมาย ดังนี้

1. กระจกตาอักเสบ
แสงแดดที่ได้รับเป็นปริมาณมากสามารถเปลี่ยนแปลงผิวของกระจกตาให้เกิดการอักเสบได้ และส่งผลให้เกิดอาการปวดตา เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล สายตาสู้แสงไม่ได้
2. ต้อลม
เกิดจากการเสื่อมของเยื่อบุตาขาว เนื่องจากเยื่อบุตาขาวถูกทำให้ระคายเคืองเป็นเวลานาน ลักษณะของต้อลมจะเป็นเนื้อเยื่อที่มีเส้นเลือดรูปสามเหลี่ยมอยู่บนตาขาว มองเห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดอาการตาแดง แสบตา เคืองตาได้ง่าย
3. ต้อเนื้อ
ต้อเนื้อนั้นมีที่มาเช่นเดียวกับต้อลม แต่เป็นต้อที่ขยายขนาดจนเข้าไปสู่บริเวณของตาดำ และหากลุกลามมากอาจมีผลให้เกิดอาการตามัว เนื่องจากต้อเนื้อโตจนบดบังรูม่านตาได้
4. ต้อกระจก 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมของเนื้อเยื่อในเลนส์ตา ส่งผลให้เลนส์ตาขุ่นลง และทำให้เกิดอาการตามัว ซึ่งหากเป็นมากขึ้นก็อาจสูญเสียการมองเห็นได้
5. มะเร็งผิวหนังที่เปลือกตา
แม้ว่าโรคมะเร็งผิวหนังจะพบได้น้อย แต่เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคก็คือ การได้รับแสงแดดปริมาณมากเป็นเวลานานๆ นั่นเอง
นอกจากนี้ หากสายตาได้รับแสงแดดที่มีความแรงมากกว่าปกติ เช่น เมื่อเราจ้องมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยตรง หรือการจ้องมองเมื่อเกิดสุริยคราส ก็จะส่งผลโดยตรงต่อเซลล์ในจอรับภาพ ทำให้เซลล์รับภาพเสื่อม และทำให้เกิดอาการตามัวได้
เราจะเห็นได้ว่า แสงแดดจ้าในฤดูร้อนนี้อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะดวงตาของเด็กที่ต้องการการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองควรตระหนักและใส่ใจ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตาในอนาคต

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ