fbpx

โปรตีนสำคัญต่อลูกน้อยวัย 3-6 ปี อย่างไร

วัย 3-6 ปี เป็นวัยของการเรียนรู้ การทดลอง สำรวจ หากลูกได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ จะช่วยให้ลูกมีพลังเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ให้ลูกได้รับสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นกับลูกวัยนี้อย่างครบถ้วนนะคะ จะทำให้เค้าเจริญเติบโตสมวัย ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย โปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมาก โดยมีมากในร่างกายเป็นอันดับสองรองลงมาจากน้ำ โปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หากลูกได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จะส่งผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าภาวะการขาดโปรตีนยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา เพราะมีผลทำให้จำนวนเซลล์สมองน้อยกว่าปกติ ทำให้การเรียนรู้แย่ลง

โปรตีนสำคัญอย่างไร

1) โปรตีน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อประกอบด้วยกรดอะมิโนนานาชนิดเรียงต่อกันเป็นโครงสร้าง กรดอะมิโนเหล่านี้คือหน่วยย่อยของโปรตีน เมื่อถูกดูดซึมจะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายด้วย ดังนั้น หากลูกขาดโปรตีน จะทำให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ร่างกายไม่แข็งแรง อาจทำให้กล้ามเนื้อลีบ ตัวเล็กกว่าปกติ หรือน้ำหนักน้อยได้
2) โปรตีน เป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เพราะโปรตีนเป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรค ซึ่งโดยปกติวัยเด็กจะมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าลูกขาดโปรตีน จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ ติดเชื้อง่าย ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้
3) โปรตีน เป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำย่อยหรือเอนไซม์ที่ใช้ย่อยอาหาร 
โปรตีนจึงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรตีนที่ดีสำหรับลูก 
คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน คุณพ่อคุณแม่ควรเน้นโปรตีนจากเนื้อปลา เพราะนอกจากจะย่อยง่ายแล้ว ยังมีโอเมก้า3 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางสมอง รวมถึงนม ที่เป็นแหล่งของโปรตีน มีโอเมก้า 3,6,9 และสารอาหาร วิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ ก็จะช่วยให้ลูกได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ