fbpx

พัฒนาการ 4ด้าน ที่ได้จากการเล่น

คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจคิดว่าการที่ลูกติดเล่นในแต่ละวันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขา แต่เชื่อหรือไม่คะ? ว่าการเล่นสำหรับเด็ก นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาเด็กในหลายๆด้านไปในตัวด้วย บทความวันนี้เรารวบรวมพัฒนาการ 4ด้านที่เด็กจะได้รับการกระตุ้นผ่านการเล่นมาฝากค่ะ

1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
การเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเล่น การหยิบจับสิ่งของ ส่งผลให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (แขน ขา ลำตัว) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ นิ้ว) นอกจากนี้ยังฝึกการประสานงานของตาและมือดี เพราะได้ฝึกฝนการจากการใช้มือ รวมทั้งพัฒนาการรู้จักการกะระยะและทิศทางด้วย ของเล่นที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ ลูกบอลและอุปกรณ์ที่เล่นกับลูกบอลต่างๆ เช่น ห่วง แร็กเกต ตะกร้า ประตู ปาเป้า โหนบาร์หนีบ ทำงานบ้านต่างๆ วาดรูป เขียนหนังสือ ระบายสี ผูกเชือก เล่นทราย ถุงถั่ว ปั้นดิน ต่อเลโก้ ลากต่อทำโมเสค เป็นต้น

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ 
การเล่นช่วยทำให้เด็กมีพื้นอารมณ์ที่ดีขึ้น เพราะเด็กจะรู้สึกสนุกและผ่อนคลายขณะเล่น นอกจากนี้ยังช่วยฝึกทักษะสังคม ผ่านการที่เด็กได้ฝึกการเล่นร่วมกับเพื่อน รู้จักแบ่งปัน รู้จักรอคอย ตลอดจนรู้จักเคารพกฎกติกาต่างๆ

3.พัฒนาการด้านภาษา 
ระหว่างเด็กเล่น หากพ่อแม่มีการพูดคุยโต้ตอบกับเด็ก หรือเล่นสมมุติ จะช่วยพัฒนาภาษาของเด็ก ทั้งด้านการพูดและการฟัง โดยการพากย์เสียงเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่ควรใช้ขณะเด็กกำลังเล่น เช่น “รถไฟต่อเสร็จ รถไฟกำลังเคลื่อน.. ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก”, “ตอนนี้รถกำลังเติมน้ำมันอยู่…น้ำมันเต็มถัง โอ้โห รถวิ่งเร็วเลย”

4. พัฒนาด้านสติปัญญา 

การเล่นทำให้เด็กต้องรู้จักคิดแก้ไขปัญหา รู้จักแยกแยะสังเกตสิ่งต่างๆ ทำให้เด็กจะพัฒนาสติปัญญาขึ้นได้ นอกจากนี้การเล่นยังช่วยฝึกด้านสมาธิ เด็กบางคนชอบเล่นซ้ำๆ กับกิจกรรมบางอย่าง พ่อแม่ควรปล่อยให้เด็กได้ใช้เวลาของเขาเต็มที่ หากพ่อแม่รู้สึกเบื่อและต้องการให้เด็กเปลี่ยนกิจกรรม การชักชวนหรือผลักดันให้เด็กเปลี่ยนกิจกรรมเร็วไปเป็นการสนับสนุนให้เด็กจับ จด ไม่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสนใจและสมาธิในการทำต่อเนื่อง

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ