fbpx

ยิ่งอ่านยิ่งฝึกสมอง

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กได้ความรู้ใหม่ๆหรือความสนุกสนาน แต่ขณะที่สายตาเด็กอ่านทุกตัวอักษร ยังมีการการกระตุ้นสมองหลายส่วนที่เราคาดไม่ถึง วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณแม่ดูว่าระหว่างลูกรักกำลังอ่านหนังสือเกิดอะไรขึ้นกับสมองบ้าง
1. สมองคิดไวขึ้น
มีการศึกษาโครงสร้างสมองขณะเด็กอ่านหนังสือ พบว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่ ยิ่งมีการสร้างเส้นประสาทเชื่อมต่อในสมองมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือได้เร็ว และมีสติปัญญาดีขึ้น ะ

2. พัฒนาภาษา

จากการศึกษาพบว่า ขณะอ่านหนังสือสมองส่วนควบคุมการใช้ภาษาจะถูกกระตุ้น ทำให้มีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นด้วย

3. เปิดประสบการณ์เสมือนจริง 
การอ่านนิยาย นิทาน หรือหนังสือที่บรรยายเหตุการณ์ของตัวละคร ไม่ใช่แค่ทำให้เกิดจินตนาการของคนอ่านว่าได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น แต่งานวิจัยพบว่ามีการกระตุ้นสมองเหมือนคนที่ได้ทำเหตุการณ์นั้นจริงๆ

4. ยิ่งอ่านหลายภาษา สมองยิ่งโต
เมื่อเทียบสมองคนที่ฝึกอ่านภาษาอื่นนอกจากภาษาแม่ หรือศัพท์แบบใหม่มากขึ้น สมองจะโตกว่าคนที่อ่านซ้ำๆภาษาเดียว

5. พัฒนาอารมณ์
เมื่อเทียบสมองคนที่ฝึกอ่านภาษาอื่นนอกจากภาษาแม่ หรือศัพท์แบบใหม่มากขึ้น สมองจะโตกว่าคนที่อ่านซ้ำๆภาษาเดียว

6. ฝึกสมาธิและความจำ
ขณะอ่านหนังสือ เด็กต้องเพ่งสมาธิไปที่เนื้อหา และจดจำข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาถัดไป ดังนั้นจึงเป็นการฝึกสมาธิและความจำไปในตัวด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ