fbpx

รู้ทันนิสัยการกินของเด็กแต่ละวัย

เมื่อลูกก้าวสู่วัย 1 ขวบปี เด็กๆ เริ่มรับประทานอาหารได้หลากหลายเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้น ในขณะที่พัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสาร ความเป็นตัวของตัวเองก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน การเรียนรู้พัฒนาการต่างๆ ตามวัยของลูก โดยเฉพาะพัฒนาการการกินจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้คุณแม่เตรียมพร้อมรับมือ ส่งเสริมพัฒนาการกิน และโภชนาการของลูกได้ดียิ่งขึ้น
1. วัย 1-1.5 ขวบ: สนุกกับการหยิบจับ
เมื่อเข้าสู่วัย 1 ขวบ เด็กน้อยเริ่มสามารถหยิบ และปล่อยอาหารได้ สามารถจับช้อน ตักอาหารเข้าปากได้ แต่ยังไม่ถนัดนัก คุณแม่ควรฝึกให้ลูกรับประทานอาหารเอง เลือกช้อนที่มีด้ามขนาดใหญ่ มีน้ำหนักเบา เพื่อให้ลูกสามารถจับได้สะดวก การกินของลูกรักวัยนี้ย่อมมีหกเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ คุณแม่ต้องใจเย็น ชมเชย ให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมให้ลูกกินอาหารเองได้ครบตามปริมาณที่เหมาะสม
2. วัย 1.5-2 ขวบ: กินยาก แต่ฝึกได้
“กินยาก” น่าจะเป็นคำนิยามที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ เด็กส่วนใหญ่ในช่วงวัยนี้มักเริ่มเลือกกิน เลือกอาหารที่ชอบ ความยากอาหารลดลง สนุกกับการเดิน ชอบทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น คุณแม่จึงต้องเพิ่มลูกเล่นให้อาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจ พยายามให้ลูกนั่งกินอาหารกับที่ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจอื่นๆ เช่น ไม่เปิดทีวีขณะกินอาหาร เด็กวัยนี้เริ่มชอบลองอาหารที่มีเส้นใย จึงเป็นโอกาสดีที่คุณแม่จะเพิ่มความหลากหลายของผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3. วัย 2-3 ขวบ: ชอบไม่ชอบ บอกให้รู้
เด็กส่วนใหญ่จะกินอาหารได้ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วัย 2 ขวบ เริ่มพูดคุยเข้าใจ บอกความต้องการ บอกชนิดอาหารที่อยากกินได้ ชอบกินอาหารชนิดเดิมๆ ลูกสามารถถือถ้วยดื่มน้ำได้เอง เริ่มใช้ส้อมคู่กับช้อนได้ เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น อาจมีสำลักบ้าง ยังคงต้องหลีกเลี่ยงขนมที่ติดคอได้ง่าย เช่น เยลลี่ วุ้น ผลไม้ที่มีเม็ดขนาดเล็ก เป็นต้น เด็กวัยนี้ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ คุณแม่จึงควรให้ลูกช่วยเตรียมอาหาร จัดโต๊ะอาหาร เพื่อให้ลูกรู้สึกมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการกินอาหารได้ดียิ่งขึ้น
4. วัย 3-5 ขวบ: เลือกขนม เลือกอาหาร ฝึกงานได้
เด็กวัยนี้มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ทำให้ปฏิเสธการกินอาหารที่ไม่อยากกินได้ง่าย เริ่มขอกินขนมต่างๆ โดยเฉพาะขนมที่เห็นตามโฆษณา หรือขนมที่เพื่อนกิน เลือกอาหารที่อยากกิน ชอบช่วยเตรียมอาหาร เก็บจาน ล้างจาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คุณแม่จะได้มอบหมายงานบ้านง่ายๆ ให้ลูกรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และความภูมิใจในตัวเองให้ลูกได้ คุณแม่ควรถามเมนูที่ลูกอยากกินล่วงหน้าสำหรับจัดอาหารที่ลูกชอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกกินได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยให้คุณแม่เตรียมเสริมอาหารชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อโภชนาการที่ครบถ้วนได้อีกด้วย
เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการกินแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่คุณแม่ควรปฏิบัติเป็นประจำคือ การฝึกนิสัยการรับประทานอาหารที่ดี กินอาหารตรงตามเวลา นั่งกินอาหารให้เป็นที่ หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนต่างๆ รวมทั้งการจัดอาหารให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการตามวัยของลูกรัก

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ