fbpx

รู้จักโรคการเรียนบกพร่อง

โรคการเรียนบกพร่อง หรือ Learning Disabilities เป็นโรคที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้าง เพราะเป็นโรคที่ระยะหลังเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทยว่ามีผลกระทบอย่างยิ่งต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

โรคนี้เป็นโรคที่พบในเด็กไทยถึงร้อยละ 7 โดยอาการสำคัญของโรคคือ เด็กจะมีความบกพร่องด้านทักษะการเรียนเฉพาะด้านบางอย่าง เช่น การอ่าน การเขียนสะกดคำ หรือการคำนวณ โดยสติปัญญาด้านอื่นของเด็กยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยโรคนี้เป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน และยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่ชัด จึงยังเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความยากลำบากในการเรียนรู้วิชาการในโรงเรียน…แต่เมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสพบว่า สาเหตุของโรคการเรียนบกพร่อง อาจอธิบายได้จากความผิดปกติในดวงตาของผู้ป่วย

ความผิดปกติของโรคการเรียนบกพร่อง
ความผิดปกติในดวงตาที่ว่า อยู่ที่เซลล์รับแสงภาพในดวงตาที่ช่วยส่งภาพไปยังสมองเพื่อตีความต่อ ซึ่งคนปกติ เซลล์รับแสงภาพจะมีการจัดระเบียบภาพจากตาทั้ง 2 ข้างให้ไปทางเดียว โดยให้ภาพจากทั้ง 2 ข้างทับซ้อนกัน แต่คนโรคการเรียนบกพร่อง เซลล์เหล่านี้มีการเรียงตัวที่ผิดปกติ ภาพจากตาทั้ง 2 ข้างไม่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดเป็นภาพสะท้อน และส่งผลให้สมองเกิดความสับสนในการตีความภาพ มองภาพที่เห็นออกเป็นภาพสลับข้างเหมือนภาพที่สะท้อนในกระจกได้ จากความผิดปกติของการมองภาพผิดเพี้ยงนี้ ทำให้มีผลต่อการอ่านแปลตัวอักษร เช่น อ่านตัว “b” เป็นตัว “d” หรือ เขียนตัวหนังสือหัวม้วนผิด เช่น เขียน “ด” เป็น “ค”จากการศึกษานี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สาเหตุสำคัญของโรคการเรียนบกพร่องอาจเกิดจากความผิดปกติในดวงตา และยังเป็นโอกาสนำไปสู่การรักษาโรคการเรียนบกพร่องในอนาคตอีกด้วย
ความจริงแล้ว การเรียนรู้ต่างๆ ในวัยเด็กล้วนเกิดจากการมองเห็นถึง 80% เลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยค่ะที่ความผิดปกติในการมองเห็นจะทำให้เกิดโรคที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ขนาดนี้ หากดวงตามีความผิดปกติเรื่องการมอง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาการเรียนรู้วิชาการ แต่ยังมีผลต่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ