fbpx

แคลเซียมสำหรับเด็ก กับประโยชน์ที่มากกว่ากระดูก

เราทราบกันดีว่า แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระดูก และฟันของเด็กๆ แต่คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนั้น ยังส่งผลดีต่อสุขภาพในอีกหลายๆ ด้านด้วย
1. สมองผ่อนคลาย หลับสบายตลอดคืน
ประโยชน์ข้อนี้น่าจะเป็นที่มาของคำแนะนำว่า “ดื่มนมก่อนนอนจะได้หลับสบาย” นั่นเป็นเพราะการทำงานร่วมกันของแคลเซียม และแมกนีเซียมมีส่วนช่วยให้นอนหลับได้ง่าย และมีรูปแบบการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดื่มนมที่ให้ทั้งทริปโตฟาน และแคลเซียม เพราะสมองต้องใช้แคลเซียมในการเปลี่ยนทริปโตฟานเป็นสารสื่อประสาทที่ชื่อเมลาโทนิน ซึ่งเมลาโทนนี้เองจะช่วยให้สมอง และร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมเข้าสู่การนอนหลับได้ดี
2. พัฒนาการทางสมอง และความจำ
แคลเซียมมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นของพัฒนาการทางสมองของวัยเด็ก สามารถควบคุมการพัฒนาของเซลล์ประสาททั้งในเชิงโครงสร้าง และในด้านการทำงาน นอกจากนี้ แคลเซียมยังมีบทบาทสำคัญในสมองบริเวณที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บ และการเรียกคืนหน่วยความจำอีกด้วย
3. ประสาทตา และการมองเห็นเป็นปกติ
ภาวะขาดแคลเซียมส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท รวมทั้งเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างสมอง และดวงตา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับสายตา และการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด ภาพซ้อน หรือสูญเสียการมองเห็นจากรอบนอก (peripheral vision) และอาจเกิดภาวะต้อกระจกได้อีกด้วย
4. ผิวหนัง และเล็บสุขภาพดี
แคลเซียมจำเป็นต่อสุขภาพของผิวหนัง และเล็บ อาการผิวแห้ง มีผื่นคัน เล็บแห้งเปราะของเด็กๆ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายขาดแคลเซียมเป็นเวลานานเช่นกัน
ประโยชน์ของแคลเซียมมากมายขนาดนี้ อย่าลืมให้เด็กๆ ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเป็นประจำทุกวันนะคะ
ดัชมิลล์ เจ็นไอ นมพร้อมดื่มยูเอชที 1 กล่อง (180 มล.) ให้แคลเซียมสูงถึง 35% ของปริมาณแคลเซียมที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน แหล่งแคลเซียมที่ดี พร้อมสารอาหารเพื่อสายตา และสมองของเด็กยุคดิจิตอล

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ