fbpx

เช็คทักษะการอ่านของลูก ตามวัยหรือไม่

“การอ่าน” เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ลูกได้รับรู้ข้อมูล และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้หลากหลาย โดยเฉพาในยุคดิจิตอลปัจจุบันที่ข้อมูล ความรู้กำลังรอให้เด็กๆ เข้ามาอ่านได้ตลอดเวลาพัฒนาการด้านการอ่าน หรือทักษะการอ่านเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วัยทารก ลองมาเช็คกันว่า ลูกรักมีพัฒนากาารอ่านตามวัยกันอย่างไรบ้าง
1. วัยทารก (infant) : 1 ขวบปีแรก
แน่นอนว่าในขวบปีแรก เด็กๆ ยังไม่สามารถอ่านหนังสือเองได้ แต่ทักษะทางด้านภาษา และการใช้สายตาของลูกได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้ โดยในช่วงอายุ 6-8 เดือนแรกเด็กทุกคนเริ่มสามารถรับรู้ความแตกต่างของหน่วยเสียงที่มีอยู่ในทุกภาษาทั่วโลกได้ และเมื่ออายุ7-9 เดือน ลูกจะสามารถจ้องมองไปที่รูปภาพในหนังสือได้นาน 2-3 วินาที เมื่อคุณแม่พูดคุย และชี้ชวนให้ดู ในช่วงวัย 6-12 เดือนนี้ลูกจะมีช่วงความสนใจในหนังสือที่คุณแม่อ่านให้ฟังเพียงระยะสั้นๆ ประมาณ 5-15 นาที
2. วัยเตาะแตะ (toddler) : 1-3 ปี
เด็กวัยหัดเดินมีความสนใจเสียงต่างๆ แม้แต่เสียงที่เขายังไม่สามารถพูดได้ เขาจะมีความสนใจเสียง หรือกลุ่มเสียงที่มีความเหมือนกัน เช่น เสียงของบทกลอน หรือนิทานที่มีคำคล้องจอง ช่วงอายุ 2-3 ปี ลูกเริ่มเข้าใจได้ว่ารูปภาพมีความสัมพันธ์กับคำที่อ่าน สามารถเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรหรือภาพได้ เช่น ชี้ตามคำหรือตัวอักษร พยายามออกเสียงตาม ช่วงวัยนี้ลูกรักมักมีความสนใจซ้ำๆ ในการอ่านหนังสือเล่มเดิม ช่วงความสนใจในการอ่านหนังสืออาจยาวได้ถึง 20 นาที สามารถถามหรือเติมคำในประโยคขณะที่คุณแม่อ่านได้
3. วัยก่อนเรียน (preschool) : อายุ 3-4 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มมีสมาธิที่ดี ช่วงความสนใจในการอ่านอาจนานถึง 40 นาที หากคุณแม่เลือกอ่านหนังสือที่ลูกสนใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้ลูกเพลิดเพลิน ลูกมีความสนใจเสียงต่างๆ ของภาษา โดยเฉพาะคำคล้องจองในเพลง หรือในหนังสือ สามารถจดจำตัวอักษรได้ประมาณ 10 ตัว โดยเฉพาะตัวอักษรที่อยู่ในชื่อของตัวเอง ในระหว่างการอ่าน ลูกสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี และสามารถตอบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนต่อไป สามารถชี้คำตามการอ่านของคุณแม่ได้ เข้าใจรูปแบบการอ่านจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
4. วัยอนุบาล (Kindergarten) : อายุ 4-6 ปี
เด็กส่วนใหญ่สามารถแยกพยางค์แยกหน่วยย่อยในคำที่ฟังได้ เช่น แก้ว-น้ำ, wa – ter เป็นต้น สามารถบอกคำที่มีเสียงคล้องจองกับคำที่ฟังได้ รู้จักตัวอักษรเกือบครบทุกตัว สามารถจดจำตัวอักษรจากเรื่องที่อ่านเป็นประจำได้ และพูดข้อความที่มีในหนังสือ รวมทั้งทำท่าเหมือนการอ่านหนังสือได้ เด็กวัยอนุบาลจะได้เรียนรู้การอ่าน สามารถอ่านสะกดคำง่ายๆ ได้ เขียนตัวอักษรได้หลายตัว โดยเฉพาะชื่อนามสกุลของตัวเอง และคนใกล้ชิด
ทักษะการอ่านเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษา การฟัง กระตุ้นจินตนาการ และต่อยอดความคิดให้กับเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมชวนลูกอ่านหนังสือด้วยกันเป็นประจำทุกวัน และอย่าลืมดูแลเขาด้วยอาหารและนมที่มีลูทีนจากธรรมชาติ วิตามินเอ และกรดไขมันโอเมก้า เพื่อสุขภาพสายตาที่ดีด้วยนะคะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ