fbpx

5 การตรวจสายตา ที่คุณหนูไม่ควรพลาด

สุขภาพสายตาที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการสมองเด็ก เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการมองถึง 80% นอกจากนี้ยังจำเป็นต่อชีวิตประจำวันต่างๆ ของเด็กด้วย แต่โรคตาในเด็กบางอย่างมักไม่สังเกตเห็นชัดตั้งแต่เล็ก เพราะเด็กมักบอกความแตกต่างในการมองเห็นเล็กน้อยไม่ค่อยได้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปตรวจคัดกรองตาเพื่อหาโรคตาที่อาจเจอได้บ่อยในเด็กค่ะ โดยการตรวจคัดกรองที่ควรทำ 5 อย่างได้แก่
1. ตรวจตา และการมองเห็น (screening eye exam)
ในเด็กเล็ก เมื่อมีปัญหาสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือมองเห็นภาพไม่ชัด อาจบอกได้ยาก หากปล่อยไว้นานจะมีผลกับการเรียนได้อย่างมาก แต่หากตรวจเจอได้ไวก็สามารถช่วยเหลือได้โดยการตัดแว่น หรือแก้ไขสายตาตามเหมาะสม ดังนั้นเด็กอายุ 3-5ปี หรือวัยก่อนประถมทุกคน ควรได้รับการตรวจตา และการมองเห็นเพื่อคัดกรองปัญหาดังกล่าวค่ะ
2. ตรวจตาบอดสี (Color blindness)
การมองเห็นสีมีความสำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต และการวางแผนต่างๆ หากเด็กมีโรคตาบอดสีจะทำให้กระทบต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวตที่กล่าวมาได้หมด แต่มีการสำรวจพบว่าเด็กผู้ชายไทยมีโรคตาบอดสีถึงร้อยละ7-10 ดังนั้นจึงควรให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองตาบอดสี
3. ตรวจตาเหล่ ตาเข (Strabismus and Eye movement)
โรคตาเหล่ หรือตาเข อาจเป็นอาการนำของโรคทางตา หรือสมองได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการมองเห็น ทำให้รบกวนการเรียนรู้ และใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก พบว่า 5% ของเด็กมีโรคตาเหล่หรือตาเข ดังนั้นควรตรวจคัดกรองเนื่องจากถ้าพบเร็วจะได้หาสาเหตุ และรักษาได้เร็วขึ้น
4. ตาขี้เกียจ (Amblyopia)
ตาขี้เกียจ คือการที่สายตาข้างหนึ่งผิดปกติ และไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่ทันท่วงที อาจทำให้ระบบการมองเห็นไม่ได้พัฒนา ทำให้การมองของตาข้างดังกล่าวเสียไปได้
5. ประวัติการเกิด ประวัติโรคในครอบครัว ประวัติสุขภาพ โรค และยาประจำตัว
ข้อมูลเหล่านี้แม้จะไม่ได้เป็นประวัติของสายตาโดยตรง แต่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการตรวจตาของเด็ก เพราะโรคทางพันธุกรรมหรือโรคประจำตัวบางอย่างอาจมีอาการทางสายตาร่วม การตรวจสุขภาพในเด็กจึงควรแจ้งข้อมูลสำคัญเหล่านี้ทุกครั้งให้กุมารแพทย์หรือจักษุแพทย์ทราบค่ะ 

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ