fbpx

โอกาสทองเร่งความสูงคุณหนู

คุณแม่คงเคยได้ยินว่าช่วงอายุ 3 ขวบปีแรก เป็นโอกาสทองของการพัฒนาการทางสมอง แต่คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าพัฒนาการด้านความสูงของลูกนั้นก็มีช่วงโอกาสทองเช่นกัน ซึ่งหากคุณแม่พลาดช่วงสำคัญนี้แล้ว โอกาสที่ลูกน้อยจะมีส่วนสูงอย่างเต็มศักยภาพของเขาก็จะถูกพรากไปอย่างน่าเสียดาย เรามาดูกันว่าช่วงอายุใดของลูกที่คุณแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อความสูงของลูกกันค่ะ
1. ช่วงวัยเตาะแตะ 0-2 ปี: ร่างกายยืดตัวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ลูกน้อยร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่ออายุครบขวบปีแรกเป็นช่วงของการยืดตัวที่กระดูก และโครงสร้างของร่างกายปรับเปลี่ยนจากเด็กน้อยรูปร่างจ้ำม่ำ มาเป็นรูปร่างที่สมส่วนยิ่งขึ้น เมื่ออายุครบ 2 ปี ความสูงของลูกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าของความสูงแรกเกิด การเจริญเติบโตของเด็กในช่วงวัย 0-2 ปี ยังมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยพบว่าเด็กช่วงวัย 0-2 ปีที่มีภาวะเตี้ย จะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่อายุ 8 และ 11 ปีน้อยกว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติอีกด้วย
2. ช่วงก่อนวัยเรียน 2-7 ปี: ร่างกายรับสารอาหารได้ดี
ช่วงวัยนี้ร่างกายของลูกมีความสามารถในการรับสารอาหารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสให้ร่างกายได้สะสมสารอาหารต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงวัยถัดไปที่ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คุณแม่จึงควรดูแลให้ลูกได้รับสารอาหารต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของช่วงวัยนี้ และควรติดตามส่วนสูงลูกน้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนสูงที่สมส่วนในช่วงวัยนี้เปรียบเสมือนการวางรากฐานการเจริญเติบโตที่ดีให้อนาคต
3. ช่วงก่อนวัยรุ่น 7-16 ปี: เต็มที่กับสารอาหารเพิ่มความสูง
ช่วงก่อนวัยรุ่นเป็นช่วงที่ความสูงของลูกจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด เด็กผู้หญิงช่วงอายุ 11-12 ปี มีอัตราการเพิ่มส่วนสูงมากที่สุด ประมาณปีละ 6-7 เซนติเมตร แต่เมื่อถึงช่วงวัยที่มีประจําเดือน ความสูงจะเพิ่มน้อยลง และหยุดสูงเมื่ออายุ 16-17 ปี สำหรับเด็กผู้ชาย ความสูงจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดช่วงอายุ 13-14 ปี ปีละ 8-9 เซนติเมตร และจะหยุดสูงเมื่ออายุ 18-19 ปี ช่วงก่อนวัยรุ่นจึงเป็นโอกาสทองที่จะส่งเสริมให้ลูกสูงได้อย่างเต็มศักยภาพ คุณแม่จึงต้องดูแลให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ก่อนที่โอกาสนี้จะหมดลงเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นไปแล้ว
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการความสูงของลูกคือ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการสร้างมวลกระดูก และการเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี ซึ่งลูกน้อยควรได้รับอย่างเต็มที่จากการดื่ม “นม” ซึ่งจัดเป็นแหล่งรวมของสารอาหารเหล่านี้ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีที่สุด นั่นเอง 

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ