fbpx

มารู้จักกับคำว่า “Grit” กุญแจสู่ความสำเร็จของเด็กๆ

“Grit”  คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน บางท่านอาจเคยได้ยิน แต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร  “Grit” เป็นคำที่ชาวต่างชาติกำลังนิยมพูดถึง นับตั้งแต่วันที่ Angela Lee Duckworth นักจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ขึ้นพูดบนเวที Ted Talk ในหัวข้อ “กุญแจสู่ความสำเร็จ” ปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กที่โตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิต แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าสิ่งที่ทำให้เด็ก 2 กลุ่มนี้ต่างกัน ไม่ใช่ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) หรือทักษะสังคม (SQ) ที่ดี แต่เป็นการที่เด็กมีสิ่งที่เรียกว่า Grit หรือ “ความเพียรพยายามต่อการบรรลุเป้าหมาย” ค่ะ
กุญแจสำคัญของ Grit ประกอบด้วยองค์ประกอบด้วย 2 อย่าง 
1. Passion (แรงบันดาลใจต่อเป้าหมาย)
คนเรามักจะอยากถึงเป้าหมายเร็วๆ เหมือนการวิ่งที่คนชอบวิ่งระยะสั้นเพราะเข้าเส้นชัยได้ง่ายกว่าวิ่งมาราธอน แต่สิ่งที่ทำให้คนที่คนประสบความสำเร็จในเป้าหมายระยะยาวมีคือ ใจที่รักในสิ่งที่ทำ และความมุ่งมั่นจะทำจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายที่ยังอยู่อีกไกล
2. Perseverance (ความอุตสาหะ)
นอกจากการมี Passion ต่อเป้าหมาย สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ “ความอึด” อดทน ต่ออุปสรรค และการรอคอยที่ต้องสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการ เด็กที่โตมาประสบความสำเร็จมักเป็นเด็กที่รู้จักการทุ่มเท พยายาม ทำงานหนักค่ะ
แล้วเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้มี Grit?
1. ส่งเสริมความสนใจ (Interest)
หาสิ่งที่เด็กรู้สึกชอบ ถนัด หรือสนใจเป็นพิเศษ และสนับสนุนลูกให้เรียนรู้ในสิ่งนั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
2. ฝึกฝน (Practice)
สอนวิธีคิดให้ลูก โดยตั้งเป้าหมายการฝึกฝน วางแผน ซ้อมฝึกฝน และกลับมาทบทวนเป็นระยะ เรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. สร้างคุณค่าต่อเป้าหมาย (Purpose)
สร้างคุณค่า (Value) ในการไปถึงเป้าหมายของเด็ก โดยชวนลูกคิดว่าเป้าหมายที่เค้าอยากเป็นนั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อตัวเขาเอง และผู้อื่นได้อย่างไร?
4. ความหวัง (Hope)
ปลูกฝังความคิดให้ลูกว่า เมื่อเจออุปสรรค และความผิดพลาด อย่าคิดว่านั่นคือ “ความล้มเหลว” แต่เป็น “โอกาสในการพัฒนา” ที่น่าท้าทาย ที่จะทำให้ลูกจะมีบทเรียน และเป็นโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคต 

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ