fbpx

4 ข้อปฏิบัติ สอนลูกให้รู้จักคิด

ชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอยากเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาด และดี แต่การเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนั้นได้พ่อแม่ต้องมีส่วนสำคัญที่จะกำหนดพฤติกรรม และท่าทีของลูก หนึ่งในนั้นคือการสอนลูกให้รู้จัก “คิดเป็น” ซึ่งเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว มีความคิดเห็น และท่าทีที่เหมาะสมต่อสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณ์นั้นๆ และนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ฉลาด และดีงาม วันนี้เรานำเคล็ดลับการสอนลูกให้รู้จักคิดมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1. ฟังลูกให้มาก
การฟังที่จะช่วยให้ลูกได้ฝึกคิด เริ่มจากการให้ความสนใจเต็มที่ เมื่อพูดคุย หรือเล่นกับลูกโดยตั้งใจฟังลูกด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งเด็กจะรับรู้ได้จากสีหน้า แววตาและท่าทางของพ่อแม่ เมื่อลูกแสดงความคิดเห็นก็ควรฟังโดยไม่ด่วนตัดสินผิดถูก แต่ทำความเข้าใจ และชวนให้ลูกคิดต่อ ซึ่งการที่จะมีโอกาสฟังลูกได้มาก พ่อแม่ก็ต้องให้เวลาในการพูดคุย และเล่นกับลูกให้มากด้วย การใช้เวลากับลูก อาจทำโดยผ่านการทำกิจวัตรประจำวัน อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เล่นกับลูก
2. เปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์หลากหลาย
เช่น พาลูกไปทำกิจกรรมแปลกใหม่ ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน หรือพาไปดูสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งนอกจากลูกจะได้เรียนรู้จากการเห็นมาก สัมผัสมาก ทำมาก ย่อมทำให้ลูกได้พัฒนาแนวคิดอย่างหลากหลายด้วย ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
3. ใช้คำถามกระตุ้นให้คิด 
การตั้งคำถามที่ดีจะกระตุ้นให้เด็กฝึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่คำถามให้สังเกต ทบทวนความจำ หรือบอกความหมาย ไปจนถึงคำถามที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การให้เปรียบเทียบ ให้อธิบายหรือให้บอกขั้นตอน หรือเหตุผล
4. รู้ใจลูก
รู้ใจหมายถึง รู้ลักษณะพัฒนาการตามวัย การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และลักษณะเฉพาะตัวของลูกเรา ลูกอาจจะเป็นเด็กที่เคลื่อนไหวเยอะ ชอบกิจกรรมทางร่างกาย หรือลูกเป็นเด็กที่ค่อยๆ คิด ค่อยทำ ดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องปรับกิจกรรม และความคาดหวังให้เหมาะกับลูกด้วย นอกจากนี้พ่อแม่อาจอ่านอาการของลูกว่า ลูกเริ่มเบื่อแล้ว หรืออาจไม่พร้อมคุยหรือเรียน จะเห็นว่าการจะรู้ใจลูกได้ ก็ต้องหมั่นสังเกตอารมณ์ของลูก ฟังลูกให้มาก
สมองเด็ก ยิ่งได้ใช้ได้คิดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งพัฒนาไปได้มากขึ้นเท่านั้น การที่คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกคิด และแสดงออก จะช่วยให้ลูกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเติบโตเป็นเด็กที่เก่ง และเป็นคนดีได้ค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ