fbpx

วิธีสอนลูก ให้เข้ากับเพื่อนได้

เด็กที่ไม่เคยเล่นกับเด็กคนอื่นเพราะเป็นลูกคนเดียว มักมีปัญหาเข้ากับเด็กคนอื่นยาก เพราะเคยชินกับการเล่นคนเดียว หรือเล่นกับผู้ใหญ่ซึ่งให้ความสนใจตนเอง จึงยากที่เด็กจะเริ่มหันไปสนใจที่จะเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน การเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักเล่นกับเด็กคนอื่นจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเข้าสังคมก่อนไปโรงเรียน วิธีการฝึกควรค่อยๆ เป็นไปตามวัยดังต่อไปนี้
1. เล่นกับคนอื่นตามวัย
เด็กเล็กจะเล่นกับตัวเอง จนเริ่มเข้าหาคนอื่นขวบปีที่สอง และเมื่ออายุ 2 – 3 ปี เริ่มตอบสนองการเล่นกับผู้อื่นมากขึ้น ควรเริ่มให้เด็กมีโอกาสเล่นกับเด็กอื่นตามวัยนี้
2. เริ่มจากเด็กใกล้ตัว
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และสบายใจในการเล่น ควรสอนให้ลูกเริ่มต้นเล่นกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านวัยใกล้เคียงกันก่อน แล้วจึงค่อยขยับไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน
3. ของที่เล่นร่วมกันได้ 2 คน
ควรเริ่มจากให้เด็กเล่นอะไรง่ายๆ ที่ต้องอาศัยคนเล่น 2 คน เช่น ล้อลูกบอลไปมาระหว่างกัน นั่งโยกไม้กระดานกับคนอื่น หรือเกมบันไดงู การเล่นประเภทนี้มักต้องใช้ความร่วมมือระหว่างผู้เล่น โดยเด็กเป็นผู้ช่วย ซึ่งจะฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดความสนุกสนาน กระตุ้นให้อยากเล่นต่อ
4. จากเล่นเป็นคู่ สู่เล่นเป็นกลุ่ม
เมื่อลูกรู้จักเล่นกับเด็กคนอื่น 2 คนได้ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเป็นการเล่นที่เด็กเล่นเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้น เช่น เกมบอล ช่วยต่อภาพ
5. ทำให้การเล่นเป็นเรื่องสนุก
อย่าให้เด็กรู้สึกว่าการเล่นเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือยากไป หรือต้องแข่งขันกับเด็กคนอื่น เพราะจะทำให้เด็กหมดสนุก และไม่อยากเล่นกับเพื่อน ควรหาของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก และสร้างบรรยากาศชวนเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าแข่งขัน
6. ผู้ใหญ่ช่วยสอน
ระหว่างเด็กๆเล่นกันอาจมีเรื่องทะเลาะบ้าง โกงบ้าง หรือไม่พอใจด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ควรมีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ อย่างน้อย 1 คน เพื่อคอยสังเกต และเข้าไปช่วยสอน อธิบาย เวลาเกิดปัญหาดังกล่าว
เป็นแค่เรื่องเล่นๆ แต่ความจริงแล้วมีความสำคัญกับทักษะสังคมเด็กอย่างไม่น่าเชื่อใช่มั้ยคะ ถ้าเราเตรียมความพร้อมให้ลูกเล่นกับเด็กคนอื่นเป็นได้ตามขั้นตอนนี้ ลูกก็จะสามารถเข้าหาเพื่อนที่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ