fbpx

รู้จักกับภาวะบกพร่อง ทักษะการเรียน (LD)

เด็กเรียนหนังสือไม่เก่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการมีภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน หรือที่มักเรียกว่า LD (Learining Disorder) ภาวะนี้พบได้ถึง 6 เปอร์เซนต์ในเด็กวัยเรียน เป็นอาการซ่อนเร้นที่มักถูกมองข้ามง่าย ทำให้เด็กถูกมองว่าไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ฉลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อย

ความจริงเด็กที่มีภาวะนี้มีสติปัญญาฉลาดเท่าเด็กคนอื่นๆ หรืออาจมีความสามารถบางด้านที่เหนือกว่าเด็กคนอื่นก็ได้ แต่กลุ่มโรคนี้ทำให้เด็กมีความบกพร่องในทักษะการเรียนรู้เฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้ค่ะ
•   การอ่านหนังสือ เด็กจะมีปัญหาในการอ่าน อ่านไม่ออกหรืออ่านได้บ้าง ความสามารถในการอ่านต่ำกว่าชั้นเรียนจริงถึง 2 ชั้นปีขึ้นไป อ่านตกหล่นหรือช้า ผสมคำไม่ได้ แยกคำไม่ถูก จับใจความไม่ได้
•   การเขียนสะกดคำ อาจจะเขียนไม่เป็นเลย หรือเขียนแบบเอาพยัญชนะสลับกัน สะกดคำไม่ถูก เขียนไม่ตรงบรรทัด
•   การคำนวณ เป็นได้ตั้งแต่คำนวณไม่ได้เลย หรือทำได้แต่สับสนตัวเลข ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ ไม่เข้าใจค่าตัวเลข ตีโจทย์ปัญหาไม่ออก

1. โรคนี้เกิดจากอะไร?
จากการศึกษาพบว่าโรคนี้เกิดจากความบกพร่องในการทำงานของสมองส่วนที่ใช้วิเคราะห์ภาษาอ่านเขียน และคำนวณ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้บางส่วน หรือเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการสมอง เช่น คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดน้อย แม่มีปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ เคยติดเชื้อหรืออุบัติเหตุรุนแรงที่สมอง มีโรคลมชัก
2. จะรู้ได้ยังไงว่าลูกเป็นโรคนี้หรือไม่
เด็กที่มีภาวะนี้มีสติปัญญาด้านอื่นๆ ปกติ ดังนั้นในช่วงเล็กๆ มักไม่ค่อยแสดงอาการออกมาคะ จะเริ่มมามีอาการชัดเมื่อเข้าเรียนชั้นประถม 1-3 หากลูกมีปัญหาการเรียน ทั้งๆ ที่ดูเป็นเด็กไหวพริบดีด้านอื่นๆ หรือมีประวัติที่เสี่ยงว่าจะเป็นโรคนี้ตั้งแต่อนุบาล เช่น พูดช้า ใช้มือไม่คล่อง สับสนทิศทางซ้ายขวา ทรงตัวไม่ดี ควรพาไปปรึกษากับกุมารแพทย์ และจิตแพทย์เด็กเพื่อรับการตรวจประเมิน
3. อยากให้เก่งภาษา ลองพาเล่นดนตรี
งานวิจัยพบว่าการฝึกเล่นดนตรีสามารถช่วยในการเรียนภาษาได้ จังหวะ เสียงสูงต่ำ และความถี่ของดนตรีช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาที่สองได้ ในเรื่องของการออกเสียง การจำแนกความสูงต่ำของเสียง และทักษะการอ่านนั่นเอง
4. วิธีการช่วยเหลือเด็กมีภาวะ LD
ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มียารักษา แต่การช่วยเหลือทำได้โดยพ่อแม่และครูควรทำความเข้าใจตัวเด็ก และโรคก่อน ให้กำลังใจ และปรับระบบการเรียนให้เข้ากับความสามารถของเด็ก ควรมีการเรียนเฉพาะตัวเสริมกับครูเฉพาะทาง ที่สำคัญควรหาจุดเด่นด้านอื่นของเด็ก และส่งเสริมไปด้วย เพราะไม่แน่นะคะว่าเด็กอาจอ่านเขียนไม่เก่ง แต่มีพรสวรรค์ด้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะก็ได้

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ