fbpx

โรคตาขี้เกียจ ภัยเงียบวัยเด็ก

นี่คืออีกหนึ่งโรคเกี่ยวกับดวงตาที่พบได้ในเด็ก และส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก โรคตาขี้เกียจ (Lazy Eye) เป็นอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ
1. โรคสายตาขี้เกียจคืออะไร?
โรคสายตาขี้เกียจ หรือ Amblyopia คือการที่ตาข้างหนึ่งมองเห็นภาพไม่ชัดในช่วงอายุ 7 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่มีพัฒนาการของการมองเห็นอยู่ ส่งผลให้กระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆในวัยเด็กได้ โรคนี้พบในเด็กได้ 3-5% ความรุนแรงอาจเป็นเพียงเล็กน้อยถึงมากได้ และถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนอายุ 7 ปี อาจเป็นถาวรได้
2. โรคนี้เกิดได้จากอะไร? 
มักมีสาเหตุบางอย่างทำให้ตาข้างนั้นเสียการทำงานไป ที่พบบ่อยได้แก่ โรคตาเข, สายตาสั้น ยาว เอียง, โรคต้อกระจก, หนังตาตก, โรคของจอประสาทตาและประสาทตา เป็นต้น
3. จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นโรคนี้?
อย่างที่บอกข้างต้นว่าโรคนี้สามารถรักษาได้ก่อนอายุ 7 ปี แต่ส่วนมากเด็กมักไม่รู้สึกตัวว่ามีปัญหาสายตาข้างหนึ่งเพราะอีกข้างทำงานชดเชยได้คะ ดังนั้นควรพาลูกไปตรวจคัดกรองสุขภาพตากับจักษุแพทย์ตามเกณฑ์ต่อไปนี้คะ
1) เด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีโรคตา
เช่น คลอดก่อนกำหนด, มีความผิดปกติทางสมอง และพัฒนาการ, มีโรคประจำตัวอื่นที่อาจสัมพันธ์กับโรคตา, มีความผิดปกติของตาที่สังเกตได้ เช่น ดูเหมือนมองไม่เห็น หนังตาตก ตาเหล่ ตาสั่น น้ำตาไหล ตาแดง มีจุดขาวกลางตาดำ หรือเด็กที่มีสมาชิกครอบครัวที่มีความผิดปกติทางตาที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ต้องพามาตรวจเช็คกับจักษุแพทย์ทันที เนื่องจากในบางโรค การวินิจฉัย และการรักษาที่ช้าเกินไปอาจส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวได้
2) เด็กปกติ
ควรพามาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองตามระยะเวลา ดังนี้คะ
• ครั้งแรก ที่อายุ 3-6 เดือน
• ครั้งที่ 2 ที่อายุประมาณ 3 ปี
• ครั้งที่ 3 ที่อายุประมาณ 5-6 ปี
• ครั้งต่อๆ ไป ประมาณทุก 1-2 ปีไปจนถึงอายุ 18 ปี หรือขึ้นอยู่กับอาการและความผิดปกติที่ตรวจพบในครั้งแรกๆ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ