fbpx

เทคนิคทำอาหารแช่แข็งไว้ให้ลูก

ยุคสมัยที่คุณแม่คนเก่งต้องทำงานด้วย และเลี้ยงลูกด้วย หนึ่งในตัวช่วยเรื่องอาหารของลูก คือการทำอาหารฟรีซ หรืออาหารแช่แข็ง ซึ่งหากคุณแม่รู้เทคนิคและขั้นตอนการทำอาหารฟรีซที่ถูกต้อง คุณแม่จะได้อาหารโฮมเมดที่ยังคงคุณค่าทางอาหาร ปลอดภัยสำหรับลูก และสะดวกสุดๆ อีกด้วย
สำหรับขั้นตอนการแช่แข็งเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหาร มีดังนี้ค่ะ
1. วัตถุดิบมีความสด ใหม่ และสะอาด
เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ตกค้าง ซึ่งคุณภาพของอาหารแช่แข็งหลังละลายจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารก่อนนำมาแช่แข็งโดยตรง
2. อาหารสุกเต็มที่
หากเป็นอาหารที่ต้องผ่านความร้อน เช่น ข้าวตุ๋น น้ำซุป เนื้อสัตว์บด ควรทำให้อาหารได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง สุกทั่วกันทั้งชิ้น
3. ชิ้นเท่ากัน เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
อาหารที่จะนำไปแช่แข็งควรทำให้มีขนาดชิ้นเท่ากันๆ หรือหากเป็นอาหารเหลว เช่น ผักผลไม้ปั่น ควรทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้อัตราการดึงความร้อนออกจากอาหารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึงทุกจุด
4. ปริมาณพอเหมาะ 
แบ่งอาหารใส่กล่องหรือถาดทำน้ำแข็งให้มีปริมาณพอเหมาะกับการนำออกมาทำอาหารแต่ละครั้ง เพื่อให้ก้อนอาหารฟรีซมีขนาดเล็ก สามารถแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยหลีกเลี่ยงการนำอาหารที่ละลายแล้วไปแช่แข็งซ้ำ หากใช้ไม่หมด ซึ่งจะทำให้มีการสูญเสียสารอาหารและน้ำในอาหารมากขึ้น
5. ปิดฝากล่อง/ ฝาถาดทำน้ำแข็ง
แช่แข็งอาหารภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส (ช่องแช่แข็งของตู้เย็น 2 ประตู) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว (อาหารทั้งชิ้นแข็งภายใน 30 นาที) จะทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ช่วยให้เนื้อสัมผัสของอาหารหลังละลายมีความใกล้เคียงกับอาหารก่อนแช่แข็ง
7. จัดเก็บให้เรียบร้อย 
แกะก้อนอาหารแช่แข็งออกจากถาดน้ำแข็ง แล้วแบ่งใส่ถุงเก็บอาหารหรือกล่องบรรจุอาหาร พร้อมทั้งระบุชนิดของอาหารและวันที่ เพื่อจัดเรียงลำดับการนำมาอาหารแช่แข็งมาใช้ได้ถูกต้อง 

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ