fbpx

6 ประโยชน์เสริมสมอง จากการอ่าน

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กได้ความรู้ใหม่ๆหรือความสนุกสนาน แต่ขณะที่สายตาเด็กอ่านทุกตัวอักษร ยังมีการการกระตุ้นสมองหลายส่วนที่เราคาดไม่ถึง วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณแม่ดูว่าระหว่างลูกรักกำลังอ่านหนังสือเกิดอะไรขึ้นกับสมองบ้าง
1. สมองคิดไวขึ้น
มีการศึกษาโครงสร้างสมองขณะเด็กอ่านหนังสือ พบว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่ ยิ่งมีการสร้างเส้นประสาทเชื่อมต่อในสมองมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือได้เร็ว และมีสติปัญญาดีขึ้น
2. พัฒนาภาษา
จากการศึกษาพบว่า ขณะอ่านหนังสือสมองส่วนควบคุมการใช้ภาษาจะถูกกระตุ้น ทำให้มีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นด้วย
3. เปิดประสบการณ์เสมือนจริง
มีงานวิจัยพบว่าการอ่านนิยาย นิทาน หรือหนังสือที่บรรยายเหตุการณ์ของตัวละคร ทำให้เกิดการกระตุ้นสมองเสมือนว่าคนอ่านได้ทำสิ่งที่อ่านจริงๆ กลายเป็นประสบการณ์จากการอ่านที่ช่วยกระตุ้นทักษะสมองได้นั้นเองค่ะ
4. ยิ่งอ่านหลายภาษา สมองยิ่งโต
เมื่อเทียบสมองคนที่ฝึกอ่านภาษาอื่น หรือภาษาที่ 2 หรือจะเป็นการอ่านคำศัพท์ใหม่ๆ มากขึ้น สมองจะโตกว่าคนที่อ่านซ้ำๆ อยู่ภาษาเดียวค่ะ
5. พัฒนาอารมณ์
มีการศึกษาพบว่า การอ่านนิทานหรือนิยาย ช่วยพัฒนาสมองส่วนการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะสังคม และ ความเห็นอกเห็นใจ
6. ฝึกสมาธิและความจำ
ขณะอ่านหนังสือ เด็กต้องเพ่งสมาธิไปที่เนื้อหา และจดจำข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาถัดไป ดังนั้นจึงเป็นการฝึกสมาธิ และความจำไปในตัวด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ