fbpx

ปริมาณน้ำที่ดีต่อสุขภาพเด็กแต่ละช่วงวัย

“เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดี” เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ที่คุณแม่ได้ยินกันบ่อยๆ แล้วคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าเด็กๆ แต่ละวัยควรดื่มน้ำวันละกี่แก้ว???
“น้ำ” เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย มีความสำคัญต่อระบบการทำงานต่างๆ เป็นตัวกลางในการนำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปริมาณน้ำในร่างกายเด็กมีค่าเฉลี่ยประมาณ 75 – 80% ของน้ำหนักตัว เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงเป็น 55-60 % ของน้ำหนักตัว โดยผู้หญิงจะมีน้ำในร่างกายน้อยกว่าผู้ชาย
ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับเด็กแต่ละวัย
ความต้องการน้ำของเด็กแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ สภาพอากาศ และความหนักเบาของกิจกรรมที่ทำ เป็นต้น ร่างกายเด็กมีการสูญเสียน้ำตลอดเวลา ทั้งทางลมหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ ดังนั้นเพื่อรักษาปริมาณน้ำในร่างกายให้เหมาะสม เด็กควรได้รับน้ำปริมาณ 1 – 1.5 มิลลิลิตรต่อปริมาณพลังงานที่ต้องการ 1 กิโลแคลอรี (เด็กทารกต้องการ 1.5 มิลลิลิตรต่อกิโลแคลอรี) ซึ่งสามารถได้น้ำจากอาหาร นม น้ำ และเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งใน 1 วัน โดยเด็กแต่ละวัยควรได้รับน้ำดังนี้
คุณแม่สามารถประมาณคร่าวๆ ได้ว่า เด็กควรจะดื่มน้ำประมาณวันละ 6-8 แก้ว (ขนาดแก้วสำหรับเด็กประมาณ 150 มิลลิลิตร) และควรกินผักผลไม้ทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ในวันที่อากาศร้อน หรือวันที่ลูกเล่น มีทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากๆ คุณแม่ควรให้ลูกดื่มน้ำมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะ
เราอาจจะอดอาหารได้เป็นเดือน
แต่ไม่สามารถขาดน้ำได้เกินกว่า 3 -7 วัน
และการเป็นไข้ อาเจียน ท้องร่วง กินยาขับปัสสาวะ หรือกินอาหารที่มีโปรตีน โซเดียมมากๆ
ร่างกายจะต้องการน้ำมากกว่าปกติด้วย
บ้านเราที่มีอากาศร้อน น้ำยิ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่าย หรือแม้แต่หน้าหนาวที่มีอากาศแห้ง ก็สามารถทำให้ร่ายการสูญเสียน้ำได้เช่นกันค่ะ การดื่มน้ำอย่างถูกต้อง จะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดี หัวใจทำงานปกติ และมีประสิทธิภาพแข็งแรงขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยให้เด็กมีระบบขับถ่ายของเสียต่างๆ ดีขึ้นอีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ