fbpx

5 คติสอนลูก ปลูกวินัยแบบแม่ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่คนมีความเป็นระเบียบวินัย และคุณภาพดีที่สุดในโลก สาเหตุสำคัญมากจากเด็กญี่ปุ่นถูกปลูกฝังการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กให้รู้จักความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเอง และทำเพื่อสังคม ทำให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ เชื่อว่าคุณแม่หลายท่านคงอยากให้ลูกรักโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพเหมือนเด็กญี่ปุ่น วันนี้เรามีเทคนิค “เลี้ยงลูกแบบแม่ญี่ปุ่น” ที่ได้รวบรวมมาฝากคุณแม่กันคะ
1. เลี้ยงลูกอย่างมีเป้าหมาย “ให้ช่วยเหลือตนเองได้” 
ในประเทศญี่ปุ่น เด็กอนุบาลจะถูกฝึกให้ขึ้นรถโรงเรียนไปเองตั้งแต่ 3 ขวบ โดยแม่ไม่ต้องตามไปส่ง พอขึ้นประถมเด็กจะเรียนวิธีใช้รถคมนาคมสาธารณะไปกลับโรงเรียนเอง และไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่พาไป สาเหตุที่ต้องฝึกให้ลูกลำบากแบบนี้ตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อแม่ญี่ปุ่นมักตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูก “ให้เค้าโตขึ้นแล้วเอาตัวเองรอดได้ ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ตลอดไป” ตรงกันข้ามกับครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบประคบประหงม ไม่ต้องช่วยเหลือตนเอง เด็กอาจจะได้รับความสะดวกสบาย แต่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ถ้าขาดพ่อแม่
2. รับผิดชอบต่อสังคม 
“การรับผิดชอบต่อการกระทำตนเอง” เป็นอีกสิ่งที่คนญี่ปุ่นสามารถปลูกฝังให้เด็กได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่คุณแม่หลายคนยังต้องตามเก็บของเล่นที่ลูกเล่นทิ้งขว้างไว้ หรือตามทำความสะอาดคราบเลอะเทอะที่ลูกกิน เด็กญี่ปุ่นถูกสอนให้ตามเก็บและทำความสะอาดของที่เกิดจากตัวเองเป็นคนทำ ด้วยความคิดว่า “นั่นเป็นความรับผิดชอบของฉัน” สิ่งเล็กน้อยพวกนี้ทำให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเอง และรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือทำงานได้เป็นอย่างดี
3. เลี้ยงด้วยความผูกพัน 
แม้จะฝึกระเบียบวินัยให้เด็กอย่างเข้มงวด แต่ครอบครัวญี่ปุ่นยังคงเน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่และเด็ก (Attachment Parenting) ควบคู่ไปด้วย การเลี้ยงดูแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการตามใจหรือปล่อยเด็กอิสระเกินควร แต่หมายถึงการที่พ่อแม่แสดงความรักเอาใจใส่ ความห่วงใยอย่างใกล้ชิดกับลูก ได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพขณะอยู่ในบ้านกัน ทำให้เด็กมีความสัมพันธ์ดีกับพ่อแม่ เคารพเชื่อฟัง และมีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่กังวลต่ออุปสรรคโลกภายนอก
4. การแสดงออกที่เห็นแก่ส่วนรวม 
เด็กญี่ปุ่นเมื่อเข้าที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ จะสำรวมเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง เพราะถูกพ่อแม่และครูสอนมาตั้งแต่เล็กว่า “ก่อนพูดหรือทำพฤติกรรมอะไร ให้คิดถึงผลกระทบต่อคนรอบข้างเสมอ” ทุกการกระทำของเด็กจะถูกไตร่ตรองมาแล้วว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทำให้เด็กควบคุมตนเองให้อยู่ในกาละเทศะ และยับยั้งชั่งใจได้เป็นอย่างดี
5. สอน และอธิบายลูกอย่างใจเย็น 
ครอบครัวญี่ปุ่น การฝึกระเบียบวินัยลูกมักเป็นหน้าที่ของแม่ รวมไปถึงการลงโทษเมื่อเด็กทำผิด แม่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยลงโทษด้วยวิธีรุนแรงหรือแสดงอารมณ์โกรธ แต่จะใช้วิธีค่อยๆ พูดอธิบายอย่างใจเย็น โดยบอกผลเสียที่อาจเกิดจากพฤติกรรมของลูก ทำให้เด็กสำนึกถึงการกระทำนั้น แล้วจึงค่อยปรับลงโทษอย่างสมเหตุสมผล

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ