fbpx

3 สารอาหาร เพิ่มพลัง

คุณแม่คงเคยได้ยินข่าวเด็กไทยไอคิวต่ำกันมาบ้างไม่มากก็น้อย ผลการสำรวจล่าสุด (ปี 2559) พบว่า เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ระดับไอคิวหรือความฉลาดคนเรานอกจากจะส่งผลมาจากพันธุกรรมและการเลี้ยงดูแล้ว อาหารและโภชนาการก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โดยเฉพาะสารอาหารพื้นฐาน 3 ตัวนี้ที่ต้องดูแลให้ลูกได้รับอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาที่ดีค่ะ
1. ธาตุเหล็ก นำพาสารอาหารช่วยสร้างสมอง
ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง จึงมีความสำคัญในการขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย รวมไปถึงสมอง สารสื่อประสาทบางชนิดในสมองจำเป็นต้องอาศัยธาตุเหล็กในการทำงาน หากเด็กๆ ขาดธาตุเหล็กจะทำให้สมองที่ดูแลด้านการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้พัฒนาได้ไม่เต็มที่ จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมเด็กที่ขาดธาตุเหล็กจึงเรียนรู้ช้า ความจำไม่ดี และมีไอคิวต่ำกว่าเด็กปกติ
2. ไอโอดีน สร้างฮอร์โมนเพื่อสมองเติบโต
ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการทางสมองของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ต่อเนื่องจนถึงวัยเด็กที่สมองมีอัตราการเจริญเติบโตสูง หากเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี ขาดไอโอดีนจะทำให้มีสติปัญญาด้อย มีไอคิวต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามศักยภาพถึง 30 จุด การได้ยินบกพร่อง มีความผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหวได้
3. โฟเลต สร้าง DNA และเซลล์สมองที่สมบูรณ์
โฟเลตมีความสำคัญในการสร้างสารพันธุกรรม (DNA) จึงจำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกอยู่ในครรภ์และวัยเด็ก โฟเลตเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง จำเป็นต่อการพัฒนาระบบประสาทและสมอง งานวิจัยพบว่าา การได้รับโฟเลตอย่างเพียงพอมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ (ไอคิว) ของเด็กได้อีก 10 จุด ส่วนเด็กที่ขาดโฟเลตจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต แคระแกร็น และการพัฒนาการทางสมองช้า
อยากให้ลูกรักห่างไกลเด็กไทยไอคิวต่ำ คุณแม่ห้ามละเลยสารอาหารสำคัญทั้ง 3 นี้นะคะ หมั่นให้ลูกรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ และผักใบเขียวเป็นประจำ ที่สำคัญ ควรเลือกนมที่ให้วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้อย่างน้อย 10-20% (ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน) เพื่อให้แน่ใจว่าลูกรักจะไม่พลาดสารอาหารสำคัญแน่นอนค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ