fbpx

ดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส ยูเอชที รสช็อคโกแลต

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

รสชาติ : รสช็อคโกแลต
ขนาด : 90 มล. และ 180 มล.

วิธีการเตรียมนม

ตวงผลิตภัณฑ์ 7 ช้อนตวงปาด หรือ 4 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม)ผสมลงในน้ำสุกอุ่น 200 มล. (~7 ออนซ์) หรือในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ออนซ์คนให้ละลาย จะได้นมอร่อย
ตวงผลิตภัณฑ์ 7 ช้อนตวงปาด
หรือ 4 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม)
ผสมลงในน้ำสุกอุ่น 200 มล.
(~7 ออนซ์) หรือในอัตราส่วน
1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ออนซ์
คนให้ละลาย
จะได้นมอร่อย
* หลังชง หากไม่รับประทานทันที ควรแช่ตู้เย็นในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท และรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

วิธีการเก็บรักษา

เพื่อคงคุณภาพความใหม่ หลังการใช้ทุกครั้ง ควรพับปากถุงอะลูมิเนียมให้สนิท
นำถุงอะลูมิเนียมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน และก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ด้านหลังกล่อง

แนวทางการเปลี่ยนนม

แนวทางที่ 1
สลับมื้อนมระหว่าง
นมดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส
และนมสูตรเดิม
แนวทางที่ 2
ผสมนมดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส
และ นมสูตรเดิมในแก้วเดียวกัน

ดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส ยูเอชที รสจืด

สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว

รสชาติ : รสจืด
ขนาด : 90 มล. และ 180 มล.

วิธีการเตรียมนม

ตวงผลิตภัณฑ์ 7 ช้อนตวงปาด หรือ 4 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม)ผสมลงในน้ำสุกอุ่น 200 มล. (~7 ออนซ์) หรือในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ออนซ์คนให้ละลาย จะได้นมอร่อย
ตวงผลิตภัณฑ์ 7 ช้อนตวงปาด
หรือ 4 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม)
ผสมลงในน้ำสุกอุ่น 200 มล.
(~7 ออนซ์) หรือในอัตราส่วน
1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ออนซ์
คนให้ละลาย
จะได้นมอร่อย
* หลังชง หากไม่รับประทานทันที ควรแช่ตู้เย็นในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท และรับประทานให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

วิธีการเก็บรักษา

เพื่อคงคุณภาพความใหม่ หลังการใช้ทุกครั้ง ควรพับปากถุงอะลูมิเนียมให้สนิท
นำถุงอะลูมิเนียมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน และก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ด้านหลังกล่อง

แนวทางการเปลี่ยนนม

แนวทางที่ 1
สลับมื้อนมระหว่าง
นมดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส
และนมสูตรเดิม
แนวทางที่ 2
ผสมนมดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส
และ นมสูตรเดิมในแก้วเดียวกัน

ดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส ยูเอชที รสจืด

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

รสชาติ : รสจืด
ขนาด : 90 มล. และ 180 มล.

Online Shopping