พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็กอายุ 4-5 ปี

หลังจากที่เด็กได้พบเห็น และเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้นทั้งจากที่บ้าน และโรงเรียน เด็กวัย 4-5 ปี จะเริ่มมองเห็นความสามารถของตนเองซึ่งทำให้เด็กมีความมั่นใจ ยิ่งอยากรู้อยากเห็น และอยากเรียนรู้มากขึ้น ช่วงวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่คุณพ่อคุณแม่จะฝึกทักษะใหม่ๆ ให้กับเด็ก