พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็กอายุ 3-4 ปี

เด็กวัย 3-4 ปี เป็นช่วงที่กำลังก้าวพ้นวัยเตาะแตะซึ่งมีความพร้อมในการก้าวออกไปสังเกตและสำรวจสิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น เด็กวัยนี้มีการต่อต้านน้อยลง เพราะมีความเข้าใจภาษา และรับฟังผู้ใหญ่มากขึ้น การเรียนรู้ในช่วงปีนี้จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วจนคุณพ่อคุณแม่ต้องแปลกใจ