พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็กอายุ 2-3 ปี

เด็กอายุ 2-3 ปี เรียกได้ว่าอยู่ในวัยที่กำลังซน เพราะเขาเคลื่อนที่ไปมาได้คล่องแคล่ว ได้ใช้สายตาสังเกต และสำรวจสิ่งรอบตัวมาจนทั่วจึงเริ่มอยากทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนขึ้น

ถึงแม้ว่าบางครั้งพลังของเด็กจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจไปบ้าง แต่หากเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก และคอยส่งเสริมเขาตามลำดับขั้นของวัย เด็กจะมีพัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกายที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี