พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็กอายุ 1-2 ปี

เด็กอายุ 1-2 ปี เป็นช่วงวัยที่ก้าวเข้าสู่วัยเตาะแตะ พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ไปพบเห็น และสำรวจโลกรอบตัวด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากการมองเห็นที่สมบูรณ์แล้ว ร่างกายเด็กวัยนี้เริ่มมีความพร้อม มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงพอในการเริ่มหัดเดิน การมองเห็นที่คมชัด และการทำงานประสานกันระหว่างสายตากับนิ้วมือที่ดีขึ้นจึงพร้อมที่จะสำรวจ สังเกต และเรียนรู้

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จะได้พบเห็นพัฒนาการด้านการมองเห็นและการเรียนรู้ที่เด่นชัดยิ่งขึ้น