พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็ก 6 เดือน – 1 ปี

เมื่อเด็กอายุครบ 6 เดือน การมองเห็นของเด็กคมชัดเช่นเดียวกันกับสายตาของผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อลูกตามีความแข็งแรงมากขึ้น จึงสามารถสอดส่ายสายตาเพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่

ในช่วงวัย 6 เดือน – 1 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เด็กได้หัดใช้สายตาของเขาในการทำงานประสานกับนิ้วมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และร่างกายส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองที่ซับซ้อนมากขึ้น ช่วยให้เด็กได้สำรวจโลกกว้าง และสร้างการเรียนรู้ผ่านสายตา และสองมือของเขาเอง