คำถามที่พบบ่อย
1. นมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส สูตร 3 และ สูตร 4 แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ  นมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส สูตร 3 และสูตร 4 มีสารอาหารใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณสารอาหารบางชนิดจะแตกต่างกันเล็กน้อย ปรับเพื่อให้เหมาะสม กับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ซึ่งแนะนำโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศและกรมอนามัย (DRI, Dietary recommendation Intake, Codex) เช่น สูตร 4 จะมีโปรตีน และแคลเซียม มากกว่า สูตร 3 เล็กน้อย เพราะเด็กโตจะเน้นพัฒนาการในด้านการเจริญเติบโตของร่างกายมากกว่า

2. สูตรนมระหว่างนมผงและนมยูเอชทีดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส เหมือนกันหรือไม่

ตอบ  สูตรนมระหว่างนมผงและนมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส มีปริมาณสารอาหารใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแม่ หากอยู่บ้านเราขอแนะนำให้ดื่มนมผง แต่หากออกไปข้างนอกและเน้นความสะดวกขอแนะนำนมยูเอชที

3. ปริมาณการดื่มนมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส ที่เหมาะสมในแต่วันของเด็ก

ตอบ  สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป แนะนำให้ดื่มนมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง ร่วมกับการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

4. หากดื่มนมไม่หมดในทันที สามารถดื่มต่อได้หรือไม่

ตอบ  คุณแม่ควรเตรียมนมให้พอดีสำหรับลูกดื่มในแต่ละมื้อ หากดื่มนมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส ไม่หมดในทันที สามารถเก็บไว้ได้อีกไม่เกิน 2 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องปกติ ถ้าเกิน 2 ชั่วโมงไปแล้ว ไม่แนะนำให้บริโภคต่อ

5. เด็กแพ้นมวัวสามารถดื่มนม ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส ได้หรือไม่

ตอบ  นมผงและนมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส มีส่วนประกอบจากนมวัว สำหรับเด็กที่แพ้นมวัว ไม่แนะนำให้ดื่มนมผงและนมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส

6. นมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของลูกน้อยอย่างไร

ตอบ  นมผงดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส มีส่วนผสมของใยอาหารอินนูลิน 1000 มก. ต่อแก้ว