เคล็ดลับน่ารู้

ที่ตั้งบริษัท

(กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ สำนักงานใหญ่)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด / บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เชตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2869-2000

ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์

0-2881-2222

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

หรือฝากข้อความเสียงผ่านระบบ ในช่วงนอกเวลาทำการ

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

*
*
*
*
*